Motorflug | Wettbewerb

Motorflug Wettbewerb Stangenflug
1. Timo Katemann
2. Heiko Katemann 
3. Simon Höing